Οι ομορφότερες γυναίκες του πλανήτη για το 2016, που ανήκουνε στην κατηγορία celebrity, σύμφωνα με το video είναι οι εξής: