"Τι μπορεί να δημιουργεί ερεθισμούς στην ευαίσθητη περιοχή;"

Κολπίτιδα – Τι είναι και πως αντιμετωπίζεται;